18.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 18.09.2023г. от 17.00 часа.

11.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 11.09.2023г. от 17.00 часа.

09.09.2023

Съобщение за регистрация

Общинска избирателна комисия – Лъки уведомява всички заинтересовани лица, че от 15 септември 2023 г. започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

Регистрацията ще се извършва по реда на Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общинска администрация - Лъки, ул. „Възраждане“ № 18, в Заседателна зала на етаж 1.

Крайният срок за подаване на заявленията за регистрация в ОИК – Лъки е до 17,00 часа на 18 септември 2023 г.

08.09.2023

Съобщение

ОИК – Лъки назначена с решение на ЦИК № 2073-МИ от 28.08.2023г. уведомява всички заинтересовани лица, че стартира своята работа на 09 септември 2023 година от 09.00 часа, на основание същото решение.

Първото заседание на ОИК-Лъки и насрочено за същия ден от 10.00 часа при следния дневен ред:

1.   Запознаване на членовете на комисията с нормативната уредба.

2.   Организационно –техническа подготовка за стартиране работата на комисията.

Телефон за връзка с ОИК-Лъки – 03052/2288.

 

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 05.11.2023

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 77-МИ / 03.11.2023

    относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

  • № 76-МИ / 31.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения