Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Лъки, 03.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

В Общинска избирателна комисия гр. Лъки е постъпило писмено предложение с Вх. № 95/ 03.11.2023год. подписано от Делчо Ненков Бакърджиев, в качеството си на ВИД Кмет на община Лъки за промяна в съставите на секционните избирателни секции на територията на община Лъки в следствие на постъпило писмено предложение от упълномощен представител на местна коалиция за замяна на членове на СИК във IIтур на изборите за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК, във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лъки

Р Е Ш И:

  1. Променя състава на:

VI-та СИК– с. Белица, на мястото на Станимир Мирославов Комендарев с ЕГН **********, назначен на длъжността член от квотата на партия МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) се назначава лицето ЗАХАРИНА ТРАЙЧЕВА РАДУШЕВА с ЕГН **********.

      2. Издава удостоверения на новоназначения член на СИК и анулира издаденото удостоверение на замененото лице.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 03.11.2023 в 14:46 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 05.11.2023

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 77-МИ / 03.11.2023

    относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

  • № 76-МИ / 31.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения