Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Лъки, 31.10.2023

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

На основание на 87, ал.1, т.9 и т.20 от Изборния кодекс, и в изпълнение на писмо  с изх. № МИ-15-610 от 03.10.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Лъки

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА Марияна Йорданова Радкова - председател на ОИК Лъки да получи изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да получи и подписва приемателно – предавателни протоколи и всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА Ваня Кирилова Куцева – секретар на ОИК Лъки, да получи изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да получи и подписва приемателно – предавателни протоколи и всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА Радка Емилова Адамова – зам.председател на ОИК Лъки (резервен член), който при отсъствие на един от гореизброените членове да получи изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да получи и подписва приемателно – предавателни протоколи и всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

 Настоящото решение на ОИК може да бъде обжалвано пред ЦИК по реда на чл.88, ал.1 от Изборния кодекс в срок от 3 дни от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 31.10.2023 в 16:13 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 05.11.2023

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 77-МИ / 03.11.2023

    относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

  • № 76-МИ / 31.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения