№ 18-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 17-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за Кмет на община Лъки при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 16-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за Кметове на кметства при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 15-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 14-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за Кмет на община Лъки при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 13-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за Кметове на кметства при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 12-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 11-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за Кмет на община Лъки при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

№ 10-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на броя на членовете на СИК, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии съобразно броя на избирателите в съответните секции, находящи се на територията на община Лъки за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г

№ 9-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на коалиции от партии и местни коалиции, регистрирани в ОИК – Лъки за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

№ 8-МИ / 18.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на партии, регистрирани в ОИК - Лъки за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

№ 7-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определя единна номерация на избирателните секции на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 6-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Лъки.

№ 5-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на график на провеждане реда и начина за свикване на заседанията на Общинска избирателна комисия - Лъки, както и график за дежурствата от членовете на ОИК – Лъки при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., от конституирането на комисията до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.

№ 4-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Избор на място за обявяване на решенията на ОИК – Лъки

№ 3-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Реквизити и начин на защита на печатите на Общинска избирателна комисия - Лъки при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.

№ 2-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Номерацията и начина на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия - Лъки при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 1-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Стартиране на работата, редът за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия – Лъки при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 05.11.2023

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 77-МИ / 03.11.2023

    относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

  • № 76-МИ / 31.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения