Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Лъки, 31.10.2023

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Лъки за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с и в изпълнение на Решение № 1951-МИ от 03.08.2023 г. на Централната избирателна комисия,

Общинска избирателна комисия Лъки,

 Р Е Ш И:

 

 1. Определя следните членове на Общинска избирателна комисия Лъки, които да предадат по опис с протокол на ТЗ „ГРАО“ пликовете №1 – Списъци на СИК с книжата в тях не по-късно от 1 ноември 2023 г. (за първи тур) и 07 ноември 2023 г. (за втори тур):

- Марияна Йорданова Радкова – председател;

- Ваня Кирилова Куцева – секретар

 1. За предаването на списъците по т. 1 от настоящото решение се съставя протокол в два екземпляра между Общинска избирателна комисия Лъки и съответното звено на ГД „ГРАО“.

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 31.10.2023 в 16:12 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 05.11.2023

  относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 77-МИ / 03.11.2023

  относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

 • № 76-МИ / 31.10.2023

  относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения