Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Лъки, 31.10.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на бюлетина за кмет на кметство с. Белица, Община Лъки от Общинска избирателна комисия Лъки в изборите за общински съветници и за кметове II тур на 05 ноември 2023 година

Като взе предвид, указанията на ЦИК, дадени с Оперативен план, Приложение към Решение 2784/26.10.2023г., съгласно които, след приемане на решението за определяне на кандидатите за участие във втори тур на изборите за кмет на кметство, ОИК одобрява предпечатния образец на бюлетината за втори тур, съгласно Решение на ЦИК 1979-МИ/18.08.2023г.

 

Предвид изложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛЪКИ

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образец на бюлетина - 1 бр. за Кмет на кметство в село Белица, община Лъки, Изборен район 161503530 в изборите за общински съветници и за кметове II-ри тур на 05 ноември 2023г.

Одобреният образец, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Общинска избирателна комисия Лъки да се приложи към Протокол № 15 от 31.10.2023 г. от заседанието, като неразделна част.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 31.10.2023 в 11:54 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 05.11.2023

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 77-МИ / 03.11.2023

    относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

  • № 76-МИ / 31.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения