Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 66-МИ
Лъки, 29.10.2023

ОТНОСНО: Разпределение на членовете на ОИК Лъки като отговорници по съответните СИК в деня на изборите за общински съветници и кмет на община, насрочени на 29.10.2023 год.

На основание чл.87, ал.1, т.1, т.2 и т.22 от Изборния кодекс

Общинска избирателна комисия Лъки

РЕШИ:

  1. ОПРЕДЕЛЯ комисии от членове на Общинска избирателна комисия – Лъки от различни парламентарно представени партии и коалиции, които да извършват проверки по подадени в комисията сигнали и жалби за нарушаване на изборното законодателство, да съставят писмени протоколи, които да бъдат представяни за разглеждане от Общинска избирателна комисия – Лъки заедно със събраните доказателства по тях, както следва:

 - За Избирателна секция № 161500001- Клуб на пенсионера – гр. Лъки, Избирателна секция № 161500002 – Младежки дом – гр. Лъки и Избирателна секция № 161500003 – Възстановителен център – Лъки ЕООД – гр. Лъки - Марияна Йорданова Радкова, Радка Емилова Адамова и Теменужка Стоянова Пехливанова.

 - За Избирателна секция № 161500004 – с.Югово, Избирателна секция № 161500005 – с.Борово и Избирателна секция  161500006 с.Белица – Ваня Кирилова Куцева, Снежана Младенова Чукалова и Светла Иванова Димитрова.

 - За Избирателна секция № 161500007 – с.Лъкавица и Избирателна секция № 161500008 – с.Манастир – Мария Траянис Кутинчева и Севдалина Емилова Назърова.

 - За Избирателна секция № 161500009 – с.Дряново, Избирателна секция № 161500010 – с.Джурково  и Избирателна секция № 161500011 – с.Здравец – Анета Иванова Овчарова, Росица Сашева Куцева и Гергана Василева Бакалова.

 Настоящото решение на ОИК може да бъде обжалвано пред ЦИК по реда на чл.88, ал.1 от Изборния кодекс в срок от 3 дни от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 29.10.2023 в 08:31 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 05.11.2023

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 77-МИ / 03.11.2023

    относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

  • № 76-МИ / 31.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения