Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Лъки, 27.10.2023

ОТНОСНО: Определяне на член от ОИК Лъки, който да подпише пликовете, съдържащи печата на съответната секционна избирателна комисия; протоколите за предаване и приемане на изборни книжа и материали; протоколите за предаване и приемане на избирателните списъци и протоколите за приемане и предаване на книжата и материалите за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година

На основание на 87, ал.1  и чл. 215, ал. 4 и ал.5 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс,

Общинска избирателна комисия - Лъки

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА лицето Росица Сашева Куцева – Зам.председател на ОИК Лъки да подпише всички пликове, съдържащи печатите на СИК, да подпише всички протоколи за предаване и приемане на изборни книжа и материали, както и да подпише протоколите за предаване и приемане на избирателните списъци на СИК на 29.10.2023 г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 27.10.2023 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 05.11.2023

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

  • № 77-МИ / 03.11.2023

    относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

  • № 76-МИ / 31.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения