Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 63-МИ
Лъки, 27.10.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 година

В Общинска избирателна комисия гр. Лъки е постъпило писмено предложение с Вх. № 69/ 26.10.2023год. подписано от Делчо Ненков Бакърджиев, в качеството си на ВИД Кмет на община Лъки за промяна в съставите на секционните избирателни секции на територията на община Лъки в следствие на постъпили писмени предложения от упълномощените представители на партии и коалиции за замяна на членове на СИК.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК, във връзка с чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лъки

Р Е Ш И:

 1. Променя състава на:

II-ра СИК – Младежки дом, като на мястото на Дора Костадинова Василева с ЕГН ***********, назначена на длъжността Председател от квотата на ПП Възраждане се назначава лицето Теменужка Миткова Лисова с ЕГН **********.

III-та СИК– Възстановителен център – Лъки ЕООД, на мястото на Биляна Йорданова Бойчева с ЕГН **********, назначен на длъжността член от квотата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ се назначава лицето Бистра Миткова Вълкова с ЕГН **********.

IV-та СИК– с. Югово, на мястото на Георги Георгиев Кръстев с ЕГН **********, назначен на длъжността член от квотата на ПП „Има такъв народ“ се назначава лицето Добринка Добрева Тодорова с ЕГН **********.

VI-та СИК– с. Белица, на мястото на Спаска Димитрова Лазарова с ЕГН **********, назначен на длъжността секретар от квотата на партия ПП ГЕРБ се назначава лицето Иванка Василева Кюлеханова с ЕГН **********.

ХI-та СИК–с. Здравец, на мястото на Данчо Самуилов Кирилов с ЕГН **********, назначен на длъжността член от квотата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ се назначава лицето Биляна Йорданова Бойчева  с ЕГН **********.

 1. Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК и анулира издадените удостоверение на заменените лица.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 27.10.2023 в 17:14 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 05.11.2023

  относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 77-МИ / 03.11.2023

  относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

 • № 76-МИ / 31.10.2023

  относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения