Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 62-МИ
Лъки, 27.10.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година в община Лъки

Постъпило е заявление, регистрирано с Вх. № 4 от 27.10.2023г. във входящия регистър на застъпниците, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. от преупълномощеният представител на партията – Атанас Тодоров Куцев. Към заявлението са приложени всички изискуеми от чл. 118, ал.1 от ИК документи, както следва:   

 1. Приложение № 72-МИ от изборните книжа, заведено под № 4/ 27.10.2023г.- 1бр.
 2. Приложение № 74-МИ от изборните книжа – 4 /четири/ броя - декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Лъки,

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 4 (четири) броя застъпници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на кандидатската листа на МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ), както следва:

 № по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

 

1

Стефан Трайчев Сираков

**********

2

Алина Страхилова Мутафчиева

**********

3

Аспарух Албенов Узунов

**********

4

Надежда Давидова Алчева

**********

 1. Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, съгласно Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 27.10.2023 в 17:13 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 05.11.2023

  относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 77-МИ / 03.11.2023

  относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

 • № 76-МИ / 31.10.2023

  относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения