Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Лъки, 27.10.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година в община Лъки

Постъпило е заявление, регистрирано с Вх. № 3 от 26.10.2023г. във входящия регистър на застъпниците, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. от преупълномощеният представител на партията – Марияна Здравкова Паракосова. Към заявлението са приложени всички изискуеми от чл. 118, ал.1 от ИК документи, както следва:   

 1. Приложение № 72-МИ от изборните книжа, заведено под № 3/ 26.10.2023г.- 1бр.
 2. Приложение № 74-МИ от изборните книжа – 6 /шест/ броя - декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Лъки,

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА6 (шест) броя застъпници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на кандидатската листа на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, както следва:

 № по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

 

1

Здравка Емилова Рахова

**********

2

Елица Сашева Чукалова

**********

3

Деляна Ангелова Димитрова

**********

4

Милена Александрова Големанова

**********

5

Камен Шарков Здравков

**********

6

Чавдар Иванов Божков

**********

 1. Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, съгласно Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 27.10.2023 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 05.11.2023

  относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 77-МИ / 03.11.2023

  относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

 • № 76-МИ / 31.10.2023

  относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения