02.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 03.11.2023г. от 14.00 часа.

29.10.2023

Съобщение

ОИК Лъки ще проведе свое редовно заседание на 29.10.2023г. от 7,00 часа.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

26.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 27.10.2023г. от 16.00 часа.

19.10.2023

Обучение на членовете на СИК на територията на община Лъки

Общинска избирателна комисия - Лъки уведомява всички членове на секционните избирателни комисии на територията на община Лъки, че на 24.10.2023 година /вторник/ от 17.15 часа в Заседателна зала на Общинска администрация - Лъки, ет. 3, ще се проведе обучение по методическите указания на ЦИК за начина на провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

19.10.2023

ОБУЧЕНИЯ ОТ СИЕЛА НОРМА АД, ОТНОСНО МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 10 2023ГОДИНА.

Общинска избирателна комисия – Лъки уведомява всички членове на секционните избирателни секции в гр. Лъки, където ще се извършва машинно гласуване, а именно:  Клуб на пенсионера, Младежки дом и Възстановителен център - Лъки, че фирма „СИЕЛА НОРМА“ АД предлага възможност за обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), при следните параметри:

Форма на провежданеДистанционни обучения посредством Microsoft Teams.

Период на провеждане 21.10.2023 г. (събота) от 11:00 часа.

Период на провеждане 22.10.2023 г. (неделя) от 16:00 часа.

Времетраене на обучение: 40 мин.

Желателно е всички членове на секционните комисии да вземат участие в обученията.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

При получаване на допълнителна информация, същата ще бъде качена на страницата на ОИК-Лъки своевременно.

18.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 20.10.2023г. от 16.00 часа.

16.10.2023

Методически указания за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година

Общинска избирателна комисия - Лъки публикува за информация на членовете на СИК на територията на община Лъки издадените Методически указания на ЦИК за правилното прилагане на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове, както следва:

1. Методически указания за гласуване с хартиени бюлетини и машинен вот в секциите в гр.Лъки - Клуб на пенсионера, Младежки дом и Възстановителен център - Лъки.

2. Методически указания за гласуване с хартиени бюлетини в секциите по селата Югово, Борово, Белица, Манастир, Лъкавица, Дряново, Джурково и Здравец.

12.10.2023

Обучения от Сиела Норма АД, относно машинното гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 10 2023година.

Общинска избирателна комисия – Лъки уведомява всички членове на секционните избирателни секции в гр. Лъки, където ще се извършва машинно гласуване, а именно:  Клуб на пенсионера, Младежки дом и Възстановителен център - Лъки, че фирма „СИЕЛА НОРМА“ АД предлага възможност за обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), при следните параметри:

 Форма на провежданеДистанционни обучения посредством Microsoft Teams.

Период на провеждане 18.10.2023 г. (сряда) от 18:00 часа.

Период на провеждане 21.10.2023 г. (събота) от 11:00 часа.

Период на провеждане 22.10.2023 г. (неделя) от 16:00 часа.

Времетраене на обучение: 40 мин.

Желателно е всички членове на секционните комисии да вземат участие в обученията.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

При получаване на допълнителна информация, същата ще бъде качена на страницата на ОИК-Лъки своевременно.

07.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

Във връзка с ЗАПОВЕД № 202/ 20.09.2023г на Кмета на Община Лъки, Общинска избирателна комсия - Лъки обявява определената избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Лъки, както следва:

Избирателна секция  Местонахождение
161500001 гр. Лъки, ул. "Възраждане" №21А, Клуб на пенсионера - гр. Лъки

Определени са адрес и телефон за заявки за помощ в избирателния ден - гр. Лъки, ул. "Възраждане" №18, сградата на Община Лъки.

тел: 03052/2211 и 03052/2255, с лице за контакт: Емилия Стоянова - Секретар на община Лъки.

06.10.2023

Съобщение

ОИК - Лъки уведомява всички гласоподаватели и заинтересовани лица, че на страницата на Централната избирателна комисия са качени клипове и разяснителни материали за начина на гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

За запознаване с тях моля натиснете следния линк: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign 

04.10.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на извънредно заседание на 04.10.2023г. от 14.00 часа.

01.10.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 02.10.2023г. от 14.00 часа.

28.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на извънредно заседание на 28.09.2023г. от 14.00 часа.

26.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 26.09.2023г. от 17.00 часа.

25.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 25.09.2023г. от 17.00 часа.

23.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на извънредно заседание на 23.09.2023г. от 13.00 часа.

20.09.2023

Таблици за регистриране на кандидатски листи и членове на СИК в ОИК - Лъки за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

ОИК-Лъки публикува образец на таблиците  във формат ексел за попълване на кандидатски листи и членове на СИК.

1. Молим за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл, като предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

Изтегли файл:https://cik.is-bg.net/upload/205287/SIk+sastavi+MI+2023.xls

 

2. Молим за попълване данните за кандидатските листи за общински съветници да се използва следния файл, като предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

изтегли файл: https://cik.is-bg.net/upload/205314/%D0%9E%D0%B1%D0%A1+2023.xlsx

 

3. Молим за попълване данните за кандидати за кмет на община и кмет на кметство да се използва следния файл, като предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

Изтегли файл: https://cik.is-bg.net/upload/205317/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+2023.xlsx

19.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на извънредно заседание на 19.09.2023г. от 12.00 часа.

19.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Лъки уведомява всички заинтересовани лица, че от 19 септември 2023 г. започва да приема документи за регистрация на КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 8,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общинска администрация - Лъки, ул. „Възраждане“ № 18, в Заседателна зала на етаж 1.

Крайният срок за подаване на заявленията за регистрация в ОИК – Лъки е до 17,00 часа на 26 септември 2023 г.

18.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 18.09.2023г. от 17.00 часа.

11.09.2023

Съобщение

Председателя на ОИК Лъки свиква членовете на Общинската избирателна комисия на редовно заседание на 11.09.2023г. от 17.00 часа.

09.09.2023

Съобщение за регистрация

Общинска избирателна комисия – Лъки уведомява всички заинтересовани лица, че от 15 септември 2023 г. започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

Регистрацията ще се извършва по реда на Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Общинска администрация - Лъки, ул. „Възраждане“ № 18, в Заседателна зала на етаж 1.

Крайният срок за подаване на заявленията за регистрация в ОИК – Лъки е до 17,00 часа на 18 септември 2023 г.

08.09.2023

Съобщение

ОИК – Лъки назначена с решение на ЦИК № 2073-МИ от 28.08.2023г. уведомява всички заинтересовани лица, че стартира своята работа на 09 септември 2023 година от 09.00 часа, на основание същото решение.

Първото заседание на ОИК-Лъки и насрочено за същия ден от 10.00 часа при следния дневен ред:

1.   Запознаване на членовете на комисията с нормативната уредба.

2.   Организационно –техническа подготовка за стартиране работата на комисията.

Телефон за връзка с ОИК-Лъки – 03052/2288.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 78-МИ / 05.11.2023

  относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 77-МИ / 03.11.2023

  относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

 • № 76-МИ / 31.10.2023

  относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения