Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Лъки, 05.11.2019

ОТНОСНО: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

Във връзка с упражняване правомощията на Общинска избирателна комисия Лъки по издаване удостоверения на избраните общински съветници и кмет в община Лъки и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс,

 Общинска избирателна комисия Лъки,

 Р  Е  Ш  И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки, както следва:

      - Удостоверение № 1- за кмет на община Лъки;

      - Удостоверения от № 2 до № 12 за общински съветници;

2. Датата на удостоверението е датата на неговото издаване.

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 05.11.2019 в 10:05 часа

Календар

Решения

  • № 76-МИ / 05.11.2019

    относно: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

  • № 75-МИ / 05.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Лъки и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на Политическа партия „Движение за права и свободи“.

  • № 74-МИ / 05.11.2019

    относно: Изменение на диспозитива в частта относно реда за обжалване Решение № 73-МИ от 03.11.019г. на ОИК- Лъки

всички решения