Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Лъки, 05.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Лъки и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на Политическа партия „Движение за права и свободи“.

След представяне и приемане в Общинска избирателна комисия Лъки на протоколите за избор на кмет на община Лъки на всички секционни избирателни комисии и след изготвяне на протокола за избор на кмет на община Лъки,

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 70-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Лъки и въз основа на получените данни от протоколите на СИК,

Общинска избирателна комисия Лъки, 

РЕШИ:

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на ВАЛЕНТИН ЧАВДАРОВ СИМЕОНОВ, с ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на Политическа партия „Движение за права и свободи“ с решение № 70-МИ от 28.10.2019г., поради избирането му за кмет на община Лъки с решение № 73-МИ от 03.11.2019 год.

 

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Политическа партия „Движение за права и свободи“ – Румен Стефанов Мурджанов с ЕГН: **********.

            

 На основание чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК Лъки.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 05.11.2019 в 09:47 часа

Календар

Решения

 • № 76-МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

 • № 75-МИ / 05.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Община Лъки и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на Политическа партия „Движение за права и свободи“.

 • № 74-МИ / 05.11.2019

  относно: Изменение на диспозитива в частта относно реда за обжалване Решение № 73-МИ от 03.11.019г. на ОИК- Лъки

всички решения