Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Лъки, 05.11.2019

ОТНОСНО: Изменение на диспозитива в частта относно реда за обжалване Решение № 73-МИ от 03.11.019г. на ОИК- Лъки

Общинска избирателна комисия Лъки при направена служебна проверка допуска изменение в диспозитива, относно реда за обжалване на прието нейно решение.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 87, ал. 1 и в изпълнение на чл. 452 от Изборния кодекс, във връзка със свое Решение № 73-МИ от 03.11.2019г.,

Общинска избирателна комисия Лъки,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Допуска изменение в диспозитива, относно частта за обжалване на Решение № 73-МИ от 03.11.2019г. на Общинска избирателна комисия Лъки, както следва:

На основание чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК Лъки.

 

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 05.11.2019 в 09:46 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.11.2019

    относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35, ал.3 във връзка с ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и параграф 67, ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

  • № 77-МИ / 20.11.2019

    относно: Предаване архива на ОИК-Лъки с документацията от провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година и от произвеждане на изборите за кмет на община Лъки – II – ри тур на 03.11.2019г. на Общинска администрация - Лъки

  • № 76-МИ / 05.11.2019

    относно: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

всички решения