Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 68-МИ
Лъки, 28.10.2019

ОТНОСНО: Решение за произвеждане на втори тур за избиране на Кмет на община Лъки, област Пловдив

Днес, 28.10.2019г., в 06.30ч. Общинската избирателна комисия – Лъки на основание чл.87, ал.1, т.29 и чл. 452, ал.4 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР, който ще се проведе на 03.11.2019г.

 

 1. Валентин Чавдаров Симеонов

издигнат от патрия Движение за права и свободи-ДПС

получил 829 /осемстотин двадесет и девет/ действителни гласа

 

 1. Илия Стоянов Данчев

издигнат от партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

получил 232 /двеста тридесет и два/ действителни гласа

 

Решението на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл.88, ал.1 от Изборния кодекс в срок от 3 дни от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 28.10.2019 в 12:06 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 20.11.2019

  относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35, ал.3 във връзка с ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и параграф 67, ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

 • № 77-МИ / 20.11.2019

  относно: Предаване архива на ОИК-Лъки с документацията от провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година и от произвеждане на изборите за кмет на община Лъки – II – ри тур на 03.11.2019г. на Общинска администрация - Лъки

 • № 76-МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

всички решения