Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 62-МИ
Лъки, 26.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година

В Общинска избирателна комисия гр.Лъки е постъпило предложение с Вх. № 106/ 26.10.2019год. подписано от упълномощения представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за промяна в състава на IV- та СИК – с.Югово.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК, във връзка с чл.91, ал.8 и ал.11 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 25-МИ от 16.09.2019г. на ОИК-Лъки 

 

Общинска избирателна комисия - Лъки,

Р Е Ш И:

 

Променя състава на:

IV-та СИК–с.Югово, на мястото на Милена Сашева Карасавова с ЕГН ***********, назначен на длъжността зам.председател от квотата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ се назначава лицето Иван Ангелов Пасев, с ЕГН **********.

 

Настоящото решение на ОИК може да бъде обжалвано пред ЦИК по реда на чл.88, ал.1 от Изборния кодекс в срок от 3 дни от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 26.10.2019 в 15:31 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.11.2019

    относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35, ал.3 във връзка с ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и параграф 67, ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

  • № 77-МИ / 20.11.2019

    относно: Предаване архива на ОИК-Лъки с документацията от провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година и от произвеждане на изборите за кмет на община Лъки – II – ри тур на 03.11.2019г. на Общинска администрация - Лъки

  • № 76-МИ / 05.11.2019

    относно: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

всички решения