Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
Лъки, 25.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Лъки за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с и в изпълнение на Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на Централната избирателна комисия,

Общинска избирателна комисия Лъки,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя следните членове на Общинска избирателна комисия Лъки, които да предадат по опис с протокол на ТЗ „ГРАО“ пликовете по т. 1 от Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК с книжата в тях не по-късно от 31 октомври 2019 г. (за първи тур) и 07 ноември 2019 г. (за втори тур):

- Марияна Йорданова Радкова – председател;

- Ваня Кирилова Куцева – секретар;

- Петрана Атанасова Кратункова – член.

 1. За предаването на списъците по т. 1 от настоящото решение се съставя протокол в два екземпляра между Общинска избирателна комисия Лъки и съответното звено на ГД „ГРАО“.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 20.11.2019

  относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35, ал.3 във връзка с ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и параграф 67, ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

 • № 77-МИ / 20.11.2019

  относно: Предаване архива на ОИК-Лъки с документацията от провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година и от произвеждане на изборите за кмет на община Лъки – II – ри тур на 03.11.2019г. на Общинска администрация - Лъки

 • № 76-МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

всички решения